Brits Lagerhuis stemt over vier Brexit-alternatieven | NU

Brits Lagerhuis stemt over vier Brexit-alternatieven | NU

Vraag van John Verschragen:
Als de meerderheid van het Britse parlement en uiteindelijk ook de regering daar kiest voor de douane- unie variant, is dan daarmee het ‘backstop’-item ook van tafel? De douane-unie regelt handelsverkeer tussen landen.  Vrij Verkeer van mensen valt daar toch niet automatisch onder? Wat kan dan nog het probleem van de Britten? Financieel en/of medezeggenschap?

Antwoord:
Binnen een douane-unie spreken landen af dat ze onderling geen in- en uitvoertarieven rekenen en naar buiten toe (‘derde landen’) dezelfde tarieven rekenen. Het probleem van een douane-unie is dat er één handelsbeleid naar buiten toe is, dus een land niet zelfstandig handelsverdragen kan sluiten – iets dat de Britten, of in ieder geval de regering van Theresa May, wel willen. 

Het is mogelijk dat er in dit geval nog steeds een klein verschil van status noodzakelijk is voor Noord-Ierland, iets waar de DUP op tegen is. Turkije is lid van de douane-unie, maar niet van de interne markt. 

De Europese interne markt (of single market in het Engels) is gestoeld op de ‘vier vrijheden’: vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal. Noorwegen is bijvoorbeeld lid van de interne markt, maar niet van de douane-unie. Probleem hiervan is dat immigratie uit andere Europese landen een centraal punt was in de Brexit-campagne, en dat de interne markt vrij verkeer van personen vereist.

Source link