Brits Lagerhuis vindt weer geen meerderheid voor alternatief Brexit-plan | NU

Brits Lagerhuis vindt weer geen meerderheid voor alternatief Brexit-plan | NU

Het Britse Lagerhuis heeft maandagavond opnieuw geen meerderheid gevonden voor een van de vier alternatieve Brexit-plannen.

Maandag stond in het teken van een tweede serie zogeheten ‘indicative votes’. Tijdens zo’n stemming wordt de opinie van het Lagerhuis gepeild.

Het parlement wilde hiermee onderzoeken of er voor een ander Brexit-plan dan dat van de Britse premier Theresa May een meerderheid kan worden gevonden.

Er werden vier voorstellen in stemming gebracht:

  • In de Europese douane-unie blijven
  • Het Noorse model: het VK blijft in douane-unie en interne markt
  • Een nieuw referendum houden over het uiteindelijke akkoord
  • De EU om verlenging vragen voor het bereiken van een deal. Als dit niet lukt, dan een stemming over ‘no deal’ of terugtrekken artikel 50.

Voor geen van deze vier alternatieve Brexit-plannen is dus een meerderheid gevonden. Ook als er wel een meerderheid zou zijn gevonden, was het alsnog aan May zelf om te bepalen wat ze met de uitkomst zou doen.

Britse media schrijven dat May waarschijnlijk deze week haar deal nóg een keer in stemming wil brengen. Dinsdag staat een urenlang overleg met het kabinet gepland.

Net geen meerderheid voor zachte Brexit-optie ‘douane-unie’

Motie C, een voorstel voor een douane-unie met de EU na de Brexit, heeft net geen meerderheid gevonden. 273 parlementsleden stemden voor deze optie, in tegenstelling tot 276 tegenstemmen.

Deze zachte vorm van de Brexit zou betekenen dat er op onderlinge handel geen tarieven meer geheven worden. Dit model wordt ook wel het Turkije-model genoemd, omdat het land zo’n douane-unie heeft gesloten met de EU in 1995. Brexiteers zijn tegen dit model, omdat het VK hierdoor geen eigen handelsverdragen met andere landen kan sluiten.

Motie D, een nog zachtere variant van de Brexit, werd weggestemd met 282 tegenstemmen tegenover 261 stemmen voor. Bij deze optie zou het VK onderdeel blijven van de douane-unie en de interne markt.

Het voorstel over een referendum over welke deal er ook gesloten wordt, werd weggestemd met een verschil van twaalf stemmen. De vierde motie, over het kiezen tussen een ‘no-deal’ en het terugtrekken van artikel 50, vond lang geen meerderheid: 191 parlementsleden stemden voor, 292 tegen.

Source link