Dekker krijgt vertrouwen van Kamer na OVV-rapport Anne Faber | NU

Dekker krijgt vertrouwen van Kamer na OVV-rapport Anne Faber | NU

Of de verkrachting van en de moord op Anne Faber voorkomen hadden kunnen worden, is volgens minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) gissen, maar dat de overheid fouten heeft gemaakt in de behandeling van de dader Michael P. is wel zeker. Dekker erkende woensdag in het Kamerdebat verantwoordelijk te zijn voor de gemaakte fouten, maar vroeg tegelijkertijd om vertrouwen van de Tweede Kamer om de problemen ook op te lossen. Dat vertrouwen kreeg hij.

Hoewel Dekker erkende dat de overheid is “tekortgeschoten” en hij politieke verantwoordelijkheid draagt voor de fouten die gemaakt zijn, stelde hij door te willen als minister.

“Ik voel de verantwoordelijkheid in iedere vezel”, zei hij. “Een van de belangrijkste opdrachten is de samenleving beschermen tegen mensen als Michael P.”, aldus Dekker.

Oppositiepartijen SP en PvdA gaven de minister het vertrouwen, maar “wij gaan deze minister scherp houden”, aldus SP-Kamerlid Michiel van Nispen.

PvdA’er Attje Kuiken: “Vertrouwen met bepaalde mate van aarzeling. Ik wil op korte termijn resultaten.”

‘Overheid heeft gruwelijk gefaald’

De Tweede Kamer debatteerde met de justitieminister over de uitkomsten van het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) naar P.’s detentieverloop en de resocialisatie.

P. verkrachtte Anne Faber en bracht haar om het leven tijdens zijn verblijf in een kliniek in 2017. De man zat toen in zijn resocialisatietraject dat deel uitmaakte van de elfjarige celstraf voor de brute verkrachting van twee minderjarige meisjes eerder in 2010. In het kader van dit traject kreeg hij vrijheden als onbegeleide uitstapjes buiten het terrein.

Uit de rapporten blijkt dat er grote fouten zijn gemaakt, fouten die voorkomen hadden moeten worden.

PVV-Kamerlid Gidi Markuszower wil dat er onder meer sancties worden getroffen tegen de gevangenisdirecteur van de PI Vught die P. omschreef als een “modelpatïent”.

“Het is bijna niet te geloven hoe gruwelijk de overheid gefaald heeft”, zei GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg.

Buitenweg ziet samen met de PvdA dat er sprake is van structurele problemen in de detentie van en de zorg voor gevangenen. “Dit is geen incident”, aldus Attje Kuiken (PvdA).

‘Niet de eerste keer”

Verschillende Kamerleden riepen de moord op Joost Wolters en oud-D66-politica Els Borst in herinnering. Wolters werd in een Amsterdamse metro doodgestoken door Philip O., die ten tijde van de moord op onbegeleid verlof uit de psychiatrische afdeling van het AMC was.

Oud-minister Borst werd om het leven gebracht door Bart van U., een psychiatrisch patiënt die ook zijn zus Loïs van U. heeft vermoord.

Een speciale commissie die onderzoek naar deze zaak deed, concludeerde in 2015 al dat de verantwoordelijke instanties blunders hebben gemaakt. De commissie vroeg toen al om een beter beleid rond mensen met psychische problemen die mogelijk een gevaar voor de samenleving kunnen vormen.

“Dit is niet de eerste keer”, aldus Kuiken. D66’er Maarten Groothuizen: “Moeten we er maar op vertrouwen dat de urgentie nu wel wordt gevoeld?”

SP’er Van Nispen wijst op de bezuinigingen op de forensische zorg en de werkdruk die daardoor toenam. “Het moet steeds goedkoper en met steeds minder mensen.”

DENK vindt dat het vorig kabinet “Russische roulette” heeft gespeeld met de veiligheid van de samenleving.

De bezuinigingen en het gebrek aan urgentie om het detentieverloop te verbeteren, zijn volgens Kamerlid Farid Azarkan beleid geweest. “Het was niet de vraag óf het fout zou gaan, maar wannéér het mis zou gaan.” Hij vindt daarom dat Dekker vanwege zijn ministeriële verantwoordelijkheid moet opstappen.

‘Ik wil geen herhalingen’

Minister Dekker kondigde eerder al aan de aanbevelingen van de onderzoekers over te nemen en wijst op reeds genomen maatregelen. Over specifieke consequenties voor bijvoorbeeld de verantwoordelijken in de behandelkliniek in Den Dolder of de PI Vught wilde Dekker zich niet uitlaten.

Hij zei de zorgen in de Kamer te snappen en kondigde aan om de OVV te vragen onderzoek te doen naar de zaken Michael P., Bart van U. en Philip O., om te kijken waar de eventuele structurele fouten zitten.

Ook beloofde hij de Kamer jaarlijks te informeren over de voortgang van de invoering van de maatregelen.

“Dit is mijn eer te na dat ik dit zal laten versloffen”, aldus Dekker. “Ik ben tot in mijn tenen gemotiveerd hier iets aan te doen.” Hij beloofde ervoor te zorgen dat de justitieorganisatie “vol aan de bak gaat met concrete voorstellen en concrete acties”. “Ik wil geen herhaling”, benadrukt de minister.

Source link