Net op tijd ontkwamen ze uit Libië. Nu wachten honderden migranten tot het Westen hen komt halen

Net op tijd ontkwamen ze uit Libië. Nu wachten honderden migranten tot het Westen hen komt halen

Sinds 2017 zijn ruim drieduizend vluchtelingen van Tripoli naar Niger overgebracht, in de detentiecentra van de – vooralsnog – officiële regering van Tripoli wachten nog zo’n vijfduizend migranten op bevrijding. Elders in het land worden nog tienduizenden ­migranten vastgehouden door smokkelaars en milities, waar hulporganisaties geen toegang toe hebben. De erkende vluchtelingen van de UNHCR komen vooral uit Eritrea, Somalië, Ethiopië en Soedan, de meeste andere nationaliteiten worden beschouwd als arbeidsmigrant. Zij kunnen gebruik maken van het vrijwillige terugkeerprogramma van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) dat eveneens door de Europese Unie wordt gefinancierd.

Vanuit Niger zijn tot nog toe naar schatting 1.300 vluchtelingen vertrokken naar veilige landen als Frankrijk, Zweden, Duitsland, Groot-Brittannië, Amerika, België en Zweden. Op papier liggen nog eens vierduizend uitnodigingen klaar, waarvan Frankrijk met duizend aanbiedingen zich het meest ruimhartig toont. Nederland heeft 27 vluchtelingen opgenomen en komt volgende maand naar Niger om een volgende lichting van 50 te selecteren, waarbij de voorkeur uitgaat naar Eritreeërs. Eigenlijk had de IND al in november vorig jaar moeten komen, maar dat bezoek werd steeds uitgesteld.

‘Het schiet zo niet erg op’, geeft Alessandra Morelli, hoofd van UNHCR in Niger, toe. Ze wijt het deels aan de Libiërs, die niet meewerken om hulpverleners toegang te geven tot de detentiecentra. Maar het is duidelijk dat ze de Europese lidstaten niet voor het hoofd wil stoten. Ze legt daarom liever de nadruk op deze ‘unieke vorm van solidariteit’. ‘Dat zoveel landen zich hebben gecommitteerd aan dit programma toont dat er nog empathie en medemenselijkheid in de wereld bestaat, dat we slavernij en andere vormen van ­onderdrukking en straffeloosheid niet accepteren.’ Ook de medewerking van Niger, dat toestaat dat evacués uit Libië hun uiteindelijke bestemming in het land mogen afwachten, is volgens Morelli een wereldwijd unicum.

Source link