[Lyrics HD] Anh Thèm Được Ngủ – Khói

admin Entertainment 47 Comments

(No Ratings Yet) Loading… Anh Thèm Được Ngủ – Khói Follow Khói: https://soundcloud.com/khoidarealest/… Produced by Elijah Who Lyrics: Anh thèm được ngủ, với cả trời cũng chuyển sang thu Bởi vì khi lạc vào trong đó nỗi nhớ của anh mới có hình thù… … Anh vội vàng bất chấp lần này để bầu trời kia mang cơn mưa tới …